Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής για την
UNESCO.

Η UNESCO είναι ο μοναδικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που διαθέτει σύστημα Εθνικών Επιτροπών σε 193 Κράτη-Μέλη και 11 συνδεδεμένα μέλη.

English Version

Ελληνικά Μνημεία
στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

(Χρονολογία ένταξης 1986)

Ο φημισμένος ναός αφιερωμένος στον θεό της ίασης και του ήλιου, χτίσθηκε στα μέσα του 5ου αιώνα στα απόκρημνα βουνά της Αρκαδίας. Ο ναός, με το παλαιότερο Κορινθιακό κιονόκρανο, που έχει βρεθεί ποτέ, συνδυάζει τον Αρχαϊκό ρυθμό με την ρώμη του Δωρικού, με ορισμένα τολμηρά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.